DIVADLO ŠKOLÁM – nabídka ke stažení pro základní školy a střední školy


SEZÓNA 2023/2024 PŘINÁŠÍ OPĚT DÍKY GRANTU NPO TVŮRČÍ DÍLNY A DEBATY PO PŘEDSTAVENÍCH ZDARMA.


Termíny můžete od září vybírat v programu Divadlo školám. Více informací o projektu a objednávky dopoledních představení: divadloskolam@divadlod21.cz.


Divadlo a vzdělání propojujeme již od roku 2003. V rámci projektu DIVADLO ŠKOLÁM jsme pod vedením divadelních lektorů a metodiků úspěšně zrealizovali projekty pro základní a střední školy financované z Evropských strukturálních fondů, konkrétně Divadlo školám PLUS a Divadelním zážitkem k demokracii. I díky těmto zkušenostem věříme, že divadlo má ve vzdělání své místo. Zpětná vazba od žáků, studentů a pedagogů, s nimiž jsme navázali díky dlouholeté spolupráci a péči úzký vztah, je toho důkazem. 

Těžištěm projektu jsou tvůrčí dílny a debaty navázané na jednotlivé inscenace. Žáci základních škol a studenti škol středních v nich s divadelními lektory po představeních živě diskutují témata, která se v inscenacích objevují. Společně poznávají pojmy jako svoboda slova, tolerance, moc, manipulace, jedinečnost, demokracie apod. Učí se sdílet bezprostřední dojmy z divadelního zážitku, reflektovat a naslouchat ostatním. 

JSME VÁM BLÍŽE, NEŽ SI MYSLÍTE. "

 • lektorské a dramaturgické úvody před představením
 • tvůrčí dílny po představení
 • metodické a pracovní listy 
 • debaty s lektory a herci po představení
 • seminář pro pedagogy „Divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle – kreativita a práce s hlasem“
 
STARTÉR aneb Lektorský úvod před představením / pětiminutová interakce lektora a diváků ve foyer divadla s cílem pozitivně naladit mladé publikum na nadcházející představení

TVŮRČÍ DÍLNA / hodinový workshop pod vedením divadelního lektora pro maximálně 30 žáků či studentů, v jehož rámci se bezprostředně po představení reflektují hlavní témata inscenace

DEBATY PO PŘEDSTAVENÍ / lektorem vedená debata diváků s herci po představení / 20-30 minut

METODICKÉ LISTY / inspirace pro pedagogy pro práci s žáky či studenty před návštěvou divadla

PRACOVNÍ LISTY / doprovodný materiál, jehož prostřednictvím mají mladí diváci možnost písemnou formou individuálně zreflektovat zhlédnuté představení

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A STUDENTY PEDAGOGICKÝCH ŠKOL
„Divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle – kreativita a práce s hlasem“
 
celodenní tvůrčí seminář pod vedením lektorek Hany a Ivany alias pana Dé a pana Vé / Jaro 2024

Náplň semináře:
 • Práce s hlasem / hlasové i dechové techniky, artikulace, sdělení řeči…
 • Rozvoj kreativity / vyzkoušíme různé aktivity na podporu kreativního myšlení
 • Divadlo a jeho jazyk / jak číst divadelní jazyk a pomocí čeho motivovat žáky a studenty k návštěvě divadla.
  Podrobné informace
   rezervace na divadloskolam@divadlod21.cz

“Pedagog, který je s žáky / studenty v dennodenním kontaktu,
má ohromnou moc, formovat jejich demokratické smýšlení
 a občanskou zodpovědnost.” / Divadlo D21 /
 Chcete navštívit dopoledne se svými žáky či studenty divadlo? Jak na to?
- v nabídce pro ZŠ / SŠ vyberete vy nebo vaši žáci / studenti libovolnou inscenaci
- kontaktujte metodika projektu Divadlo školám na divadloskolam@divadlod21.cz
- dostanete podrobné informace s nabídkou a programem
- společně domluvíte termíny představení
 
 Reference od pedagogů a studentů na představení

 
Čarodějův učeň

                                              
“Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.”

Válka s mloky

Jsme vám blíže, než si myslíte.“ / Divadlo D21 /

https://youtu.be/UHxim9Fhcqs

https://youtu.be/YSC-5qrYPAk