Divadlo školám

Projekt Divadlo školám je soubor více než dvou desítek inscenací pro mateřské, základní i střední školy. Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.

DIVADLO ŠKOLÁM PŘINÁŠÍ V SEZÓNĚ 2018/2019 VÍC NEŽ DIVADELNÍ ZÁŽITEK – DIVADLO ŠKOLÁM+ MOTIVUJE + INSPIRUJE + VZDĚLÁVÁ

Díky strukturálním fondům EU přináší Divadlo D21 unikátní nabídku. Ve druhém roce projektu DŠ+ v sezóně 2018/2019 můžeme školám nabídnout celkem 40 představení včetně tvůrčích dílen zcela zdarma. A to u 11 titulů z repertoáru Divadla školám.
Projekt vytváří vzdělávací program využívající divadlo jako prostředek předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ.
Žáci si díky prožitku z divadla a z následných interaktivních dílen osvojí pojmy jako demokracie, spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva.
Více o této novince zde nebo v nabídce, kterou naleznete níže ke stažení (DŠ+).

Co všechno pro školy nabízíme aneb plus pro vás:

+ PŘEDSTAVENÍ v délce 60 – 85 minut
+ DIVADELNÍ STARTÉR – 10 minutová interakce divadelního lektora a diváků před zhlédnutím představení
+ DISKUZE po představení, v rámci které se můžete s aktéry sejít „bez opony a bez ostychu“
+ TVŮRČÍ DÍLNY přímo navazující na představení, pod vedením zkušených divadelních lektorů v délce 60 minut
+ METODICKÝ LIST pro přípravu žáků/studentů před návštěvou divadla (dostupný online na webu divadla)
+ PRACOVNÍ LIST – funkční, zábavnou a interaktivní formou žák/student reflektuje zhlédnuté divadelní představení

Aktuální nabídka ke stažení pro: / / / Průvodce DŠ.
Pracovní a metodické listy ke stažení.