DIVADLO ŠKOLÁM PŘINÁŠÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JEDINEČNÝ PROJEKT:


DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII – více informací ZDE. 


Aktuální nabídka DZkD ke stažení zde


Metodické listy ke stažení pro ZŠ zde.
Metodické listy ke stažení pro SŠ zde.

Projekt Divadelním zážitkem k demokracii je vzdělávacím programem využívajícím divadlo a paradivadelní aktivity (výchovně-dramatické metody) jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze.
Projekt Divadelním zážitkem k demokracii vznikl za podpory strukturálních a investičních fondů EU, operační program Praha – pól růstu ČR.

Divadlo D21 během roku 2021/2022 může zapojit do projektu 13 tříd ZŠ – 7. – 9. třídy a 13 tříd SŠ, kterým nabídne zdarma:

3x představení s následnou dílnou – tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů a absolvuje následný tematický workshop po každém představení.

1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude probíhat v prostorách vaší školy. A bude mít za cíl šířit myšlenku divadlem k demokracii. Třída, která se projektu zúčastní, bude mít možnost tuto svou jedinečnou zkušenost předat ostatním třídám libovolnou uměleckou formou – literární, divadelní či výtvarnou.

2x workshop pro pedagogy – dva bloky workshopů s lektory Divadla D21 ušité na míru potřebám pedagogů (témata: motivace žáků/studentů ke vzdělání, metody skupinové dynamiky, rétorické schopnosti pedagogů a jejich posílení…, to vše za použití dramaticko-výchovných metod a technik).


Součástí návštěvy Divadla D21 je:

+ DIVADELNÍ STARTÉR
– 10 minutová interakce divadelního lektora a diváků před zhlédnutím představení
+ PŘEDSTAVENÍ v délce 60 – 85 minut
+ TVŮRČÍ DÍLNA přímo navazující na představení, pod vedením divadelních lektorů v délce 60 minut
+ METODICKÝ LIST pro přípravu žáků/studentů před návštěvou divadla (dostupný online na webu divadla)
+ PRACOVNÍ LIST – funkční, zábavnou a interaktivní formou žák / student reflektuje zhlédnuté divadelní představení
                                                                       
                                                                        Jsme vám blíže, než si myslíte.“ / Divadlo D21 /DIVADLO ŠKOLÁM


Aktuální nabídka ke stažení pro: a ZŠ I. stupeň / ZŠ II. stupeň /


Divadlo školám je soubor více než dvou desítek inscenací pro mateřské, základní i střední školy. Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.

                               “Pedagog, který je s žáky/studenty v dennodenním kontaktu, má ohromnou moc, formovat jejich demokratické smýšlení
                                                                                              a občanskou zodpovědnost.” / Divadlo D21 /
DIVADLO ŠKOLÁM – ve vaší škole / ve třídě / tělocvičně / aule nebo online


 Nabídky ke stažení zde: / .

Nabízíme program, který v současné době může pomoci vám i vašim žákům/studentům snáze překonat návrat do školy. Společných zážitků mimo online prostředí zajisté mnoho nebylo. A proto míří Divadlo D21 do škol. Přímo do vaší třídy, auly nebo tělocvičny s programem Divadlo školám upraveným vašim potřebám a současné situaci.

Vaše fungování ve škole je zajisté velmi náročné a komplikované. Věříme, že vám v této nelehké době můžeme být partnery, kteří převezmou část vaší zodpovědnosti ve vzdělávání. 
Vytvořili jsme speciálně pro současnou situaci několik variant programu Divadlo školám.
Společným živým zážitkem vám pomůžeme nastartovat skupinovou dynamiku a usnadníme tak třídě návrat do studijního procesu.
Vše samozřejmě s dodržením aktuálních protiepidemických opatření, s testováním a s maximální obezřetností.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / 1 lektor a max 6 herců / 120 min
Součástí tohoto bloku je lektorský úvod před představením, samotné představení, tvůrčí dílna po představení, metodické a pracovní listy.

DOSTAVENÍČKO S POSTAVOU / 1 lektor a 1 herec / 45 minut
Zábavný 45minutový program pod vedením divadelního lektora a jednoho herce převtěleného do známé dramatické postavy. To vše s využitím dramaticko-výchovných metod: herec v roli, horké křeslo, evokace tématu a následná reflexe společného zážitku.

DIVADLO DO UŠÍ / 1 lektor / 45 minut
Zda a jak vaši studenti umí poslouchat, víte lépe než kdokoli jiný. My můžeme zprostředkovat poslech rozhlasový, který je uměleckou disciplínou velmi zajímavou. Lektor evokačními technikami uvede žáky / studenty do tématu, poté následuje 20 minutový poslech a v dalších 25 minutách účastníci ve skupinách reflektují a sdílejí společný audio zážitek.

ZÁZNAM DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ / 1 lektor / 90 – 120 minut
Inscenace jako filmový zážitek.  Lektor přímo ve vaší třídě pustí záznam vámi vybraného divadelního představení, po kterém bude následovat tvůrčí dílna přímo ušitá na míru konkrétní inscenaci.Kapesní povídky / Karel Čapek