DIVADLO ŠKOLÁM – nabídka pro Základní školy a pro Střední školy

 
Je projekt Divadla D21, ve kterém propojujeme divadlo a vzdělání již od roku 2003. Pod vedením divadelních lektorů a metodiků Divadlo D21 úspěšně zrealizovalo projekty pro základní a střední školy financované ze SF EU – Divadlo školám PLUS a Divadelním zážitkem k demokracii. Díky těmto zkušenostem věříme, že divadlo má ve vzdělání své místo a ještě větší smysl a mnoho pedagogů, se kterými Divadlo D21 navázalo díky dlouholeté spolupráci a péči úzký vztah, je toho důkazem. Žáci základních škol a studenti škol středních v tvůrčích dílnách po představeních s divadelními lektory živě diskutují témata, která se v inscenacích objevují, učí se sdílet bezprostřední dojmy z divadelního zážitku, reflektovat a naslouchat ostatním. Žáci a studenti se v dílnách zabývají silnými společenskými tématy: svoboda slova, tolerance, moc, manipulace, jedinečnost, demokracie apod. 

Divadlo školám nejsou jen dopolední představení, ale také:

  •  lektorské a dramaturgické úvody před představením
  •  tvůrčí dílny po představení
  •  metodické a pracovní listy 
  • “Bez opony – bez ostychu”
  •  workshopy pro pedagogy – divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle, kreativita a práce s hlasem
  •  konference s názvem Divadlem k demokracii  
 
Lektorský úvod před představením – aneb STARTÉR je pětiminutová interakce lektora a diváků ve foyer divadla s cílem pozitivně naladit mladé publikum na nadcházející představení

Tvůrčí dílny – hodinový workshop pod vedením divadelního lektora pro max. 30 žáků / studentů, ve kterém se bezprostředně po představení reflektují hlavní témata inscenace

Metodické a pracovní listy – metodický list slouží pedagogům jako inspirace pro práci s žáky / studenty před návštěvou divadla, díky pracovnímu listu pak mladí diváci písemnou formou individuálně reflektují zhlédnuté představení
 
“Bez opony – bez ostychu” – lektorem řízená debata diváků s herci po představení / 20 minut

Workshopy pro pedagogy – divadlo ve vzdělání, vzdělávání v divadle, kreativita a práce s hlasem – celodenní tvůrčí seminář pro pedagogy pod vedením lektorek Hany a Ivany alias pana Dé a pana Vé / Neděle 13.11. 14 – 19h – rezervace na divadloskolam@divadlod21.cz

Konference "Divadlem k demokracii "   s rostoucím trendem divadla pro náctileté jsme se rozhodli uspořádat na jaře 2023 konferenci na téma divadlo a demokracie pro pedagogy, studenty pedagogických škol, divadelní lektory a zájemce o danou problematiku. 

“Pedagog, který je s žáky / studenty v dennodenním kontaktu,
má ohromnou moc, formovat jejich demokratické smýšlení
 a občanskou zodpovědnost.” / Divadlo D21 /
 
-2">
Ivana Machalová, produkce DŠ, lektorka
Jan Mrázek, lektor

Divadlem k demokracii

 V rámci projektu Divadlo školám nabízíme kontinuální spolupráci s vybranou třídou v rámci jednoho školního roku
 
 3x představení s následnou dílnou
– tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů a absolvuje následný tematický workshop po každém představení. Během druhé návštěvy si žáci / studenti sami zvolí jaké představení uvidí při třetí návštěvě. 

1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude probíhat v prostorách vaší školy. A bude mít za cíl šířit myšlenku divadlem k demokracii. Třída, která se projektu zúčastní, bude mít možnost tuto svou jedinečnou zkušenost předat ostatním třídám libovolnou uměleckou formou – literární, divadelní či výtvarnou.

Jak na to?
- Kontaktujte produkční projektu Divadlo školám na divadloskolam@divadlod21.cz. Do předmětu uveďte " Divadlem k demokracii".
 - Dostanete podrobné informace s nabídkou repertoáru.
 - Společně domluvíte termíny všech tří představení – první na podzim, druhý v zimě a třetí na jaře.
 
 Reference od pedagogů a studentů na projekt Divadelním zážitkem k demokracii

 
Čarodějův učeň

                                              
“Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.”


Jsme vám blíže, než si myslíte.“ / Divadlo D21 /