DIVADLO ŠKOLÁM

Divadlo školám je soubor více než dvou desítek inscenací pro mateřské, základní i střední školy. Věříme, že inscenace Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není pouze převyprávět, přejeme si inspirovat, sdílet a povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti i mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech, jejichž předloha je staršího data, hledali aktuální témata. A také proto s mladými diváky velmi rádi po představení diskutujeme a jinak reflektujeme zhlédnuté – považujeme za důležité dát žákům a studentům prostor pro vyslovení vlastních myšlenek či otázek, protože divadlo je přeci dialog.

DIVADLO ŠKOLÁM PŘINÁŠÍ V SEZÓNĚ 2020/2021 NOVINKUPROJEKT DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII

Projekt Divadelním zážitkem k demokracii je vzdělávacím programem využívajícím divadlo a paradivadelní aktivity (výchovně-dramatické metody) jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze.
Projekt Divadelním zážitkem k demokracii vznikl za podpory strukturálních a investičních fondů EU, operační program Praha – pól růstu ČR.

3x představení s následnou dílnou – tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů a absolvuje následný tematický workshop po každém představení.

1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude probíhat v prostorách vaší školy. A bude mít za cíl šířit myšlenku divadlem k demokracii. Třída, která se projektu zúčastní, bude mít možnost tuto svou jedinečnou zkušenost předat ostatním třídám libovolnou uměleckou formou – literární, divadelní či výtvarnou.

2x workshop pro pedagogy – dva bloky workshopů s lektory Divadla D21 ušité na míru potřebám pedagogů (témata: motivace žáků/studentů ke vzdělání, metody skupinové dynamiky, rétorické schopnosti pedagogů a jejich posílení…, to vše za použití dramaticko-výchovných metod a technik).

Více o této novince zde nebo v nabídce, kterou naleznete níže ke stažení.

Co všechno pro školy nabízíme aneb plus pro vás:

+ PŘEDSTAVENÍ v délce 60 – 85 minut
+ DIVADELNÍ STARTÉR – 10 minutová interakce divadelního lektora a diváků před zhlédnutím představení
+ DISKUZE po představení, v rámci které se můžete s aktéry sejít „bez opony a bez ostychu“
+ TVŮRČÍ DÍLNY přímo navazující na představení, pod vedením zkušených divadelních lektorů v délce 60 minut
+ METODICKÝ LIST pro přípravu žáků/studentů před návštěvou divadla (dostupný online na webu divadla)
+ PRACOVNÍ LIST – funkční, zábavnou a interaktivní formou žák/student reflektuje zhlédnuté divadelní představení


Aktuální nabídka ke stažení pro:
/ / / Průvodce DŠ / DZkD.

  Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001436