DIVADELNÍM ZÁŽITKEM K DEMOKRACII 


Projekt Divadelním zážitkem k demokracii je vzdělávacím programem využívajícím divadlo a paradivadelní aktivity (výchovně-dramatické metody) jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze.

Cílem projektu je ovlivnit chování žáků a studentů směrem k pochopení a respektování názorů druhých, ke kritickému myšlení a posilování sociální skupiny (třídy). Témata inscenací budou stimulem pro přemýšlení nad aktuálními společenskými tématy jak pro žáky, tak pro učitele. Díky opakované návštěvě Divadla D21 by mělo být posíleno zdravé sebevědomí jednotlivců v souvislosti s odbouráním strachu z prezentace vlastních myšlenek a názorů. Divadlo má schopnost člověka zbavit studu a vhodně zvoleným přístupem a aktivitami nasměrovat a motivovat, ocenit a posílit.

Projekt Divadelním zážitkem k demokracii vznikl za podpory strukturálních a investičních fondů EU, operační program Praha – pól růstu ČR. Díky této podpoře může divadlo v sezóně 2020/2021 nabídnout školám celkem 36 představení včetně tvůrčích dílen zdarma. Do projektu je zařazeno celkem 8 titulů z nabídky Divadla školám. Tituly jsou rozděleny do dvou tematických bloků – jeden pro 2. stupeň ZŠ a jeden pro SŠ. Jejich seznam naleznete níže.
 Účast v projektu je pro školy dobrovolná. Zapojená škola musí sídlit na území hlavního města Prahy. Každá třída se do projektu Divadelním zážitkem k demokracii může ve školním roce 2020/2021 zapojit pouze jednou. Kapacita jednoho představení v rámci tohoto projektu 1 – 2 školní třídy.
 Termíny představení i nadále nabízíme školám na míru, napište či zavolejte a my se pokusíme Vám maximálně přizpůsobit.

PROGRAM PRO ZŠ (7. – 9. třída)

Společně dojdeme na základě zhlédnutého od Dobra a zla, přes Vyhnanství až k Multikulturalitě.

Čarodějův učeň (O. Preussler)
Věkové doporučení: 7.-9. třída ZŠ
Téma dílny: DOBRO A ZLO / hodnoty současné společnosti, dobro a zlo a hledání hranic mezi nimi
Metodický list ke stažení

Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského (J. Ondra)
Věkové doporučení: 7.-9. třída ZŠ
Téma dílny: VYHNANSTVÍ / odepření svobody projevu, svobody jako takové, nucená emigrace
Metodický list ke stažení

Válka s mloky (K. Čapek / D. Košťák)
Věkové doporučení: 7.-9. třída ZŠ
Téma dílny: MULTIKULTURALITA / strach z narušení společnosti vlivem migrace lidí, imigrace, začleňování a přijetí
Metodický list ke stažení

PROGRAM PRO

Společně projdeme, na základě zkušenosti ze zhlédnutého, od TOTALITYTOLERANCI.

1984 (G. Orwell)
Věkové doporučení: 1.-4. ročník SŠ
Téma dílny: TOTALITA / demokratická společnost a její ohrožení totalitarismy
Metodický list ke stažení

Panna Orleánská (J. Ondra)
Věkové doporučení: 1.-4. ročník SŠ
Téma dílny: MANIPULACE / klady a zápory, odvaha jednotlivce se manipulaci vzepřít, šíření strachu, lživých zpráv – fakenews
Metodický list ke stažení

Král Ubu (A. Jarry)
Věkové doporučení: 1.-4. ročník SŠ
Téma dílny: MOC / moc a její moc – moc pozitivní a negativní – zneužití a využití moci
Metodický list ke stažení

Kryl (J. Ondra)
Věkové doporučení: 1.-4. ročník SŠ
Téma dílny: HRDINSTVÍ / očekávání a jejich nenaplnění, emigrace – hrdinství či zbabělý únik? Co je schopen člověk obětovat pro svobodu?
Metodický list ke stažení

Rain Woman (D. Drábek)
Věkové doporučení: 1.-4. ročník SŠ
Téma dílny: TOLERANCE / člověk 21.století, kam jsme došli a kde jsou naše hranice
Metodický list ke stažení

Celá nabídka ke stažení
zde.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001436